Medlemsinformation

Samlad Medlemsinformation 2019 (pdf)
Beskrivning av styrelsearbete för Zenith (pdf)
Schema för zonskötsel och toastädning 2021 (pdf)
Instruktioner för zonskötsel och toastädning (pdf)

 

Telefonnummer vid akuta situationer:

Brand – 112

Polis – Akut situation ring 112,
Icke akut situation, anmäl brott via internet www.polisen.se, ring 114 14 eller besök polisen

Väktare
Örestads Industribevakning, jourärenden 040-93 12 70
(Obs! Denna utryckning kostar föreningen pengar och ska därför användas restriktivt)

Vattenläckor
Koloni 1-10 som har kommunalt vatten  ringer till Va Syd tel.nr 040-635 10 00
Övriga kontaktar Ingvar Nyman (koloni 35) på tel.nr 0704-67 14 36

Policydokument, Blanketter, Mallar:
Koloniföreningen Zeniths stadgar
Ordningsföreskrifter
Våra arrendeavtal
Att tänka på vid försäljning av koloni

Bygga nytt på Zenith?
Processbeskrivning när du vill bygga nytt på din kolonilott
Information om bygglov och anmälningsplikt på koloniområden
Informationsbrev till Koloniföreningar i Malmö stad
Allmän presentation bygglov kolonier

Gällande detaljplan för Koloniområdet Zenith (DP 4582, 2013)

Planbeskrivning, beslut, utlåtande för koloniomr Zenith 2013 DP4582
Planbestämmelser, samråd Dp 4582

Rabatter och förmåner:
Färgprodukter Plym & Co AB
Sporregatan 11, 213 77 Malmö
Tel: 040-224060
45% rabatt på Alcros sortiment. 30% på Anza.

Rabatter vi har via Koloniträdgårdsförbundet (öppnas i ny flik)

 

 

 

Obs! Du behöver Adobe Acrobat Reader installerat på din dator för att kunna se vissa av filerna.