Medlemsinformation

Telefonnummer vid akuta situationer:

Brand – 112

Polis – Akut situation ring 112,
Icke akut situation, anmäl brott via internet www.polisen.se, ring 114 14 eller besök polisen

Väktare
Örestads Industribevakning, jourärenden 040-93 12 70
(Obs! Denna utryckning kostar föreningen pengar och ska därför användas restriktivt)

Vattenläckor
Koloni 1-10 som har kommunalt vatten  ringer till Va Syd tel.nr 040-635 10 00
Övriga kontaktar Ingvar Nyman (koloni 35) på tel.nr 0704-67 14 36

Rabatter och förmåner:

Färgprodukter Plym & Co AB
Sporregatan 11, 213 77 Malmö
Tel: 040-224060
45% rabatt på Alcros sortiment. 30% på Anza.

Rabatter vi har via Koloniträdgårdsförbundet (öppnas i ny flik)

Policydokument, Blanketter, Mallar:
Koloniföreningen Zeniths stadgar
Ordningsföreskrifter
Våra arrendeavtal
Att tänka på vid försäljning av koloni

Obs! Du behöver Adobe Acrobat Reader installerat på din dator för att kunna se vissa av filerna.