Medlemsinformation

Aktiviteter för medlemmar 2024:

Arbetsdagar söndagarna 21 april, 2 juni och 6 oktober
Sommarmöte söndag  25 augusti


Beskrivning av styrelsearbete för Zenith (pdf)
Instruktioner för zonskötsel och toastädning (pdf)

 

Telefonnummer vid akuta situationer:

Brand – 112

Polis – Akut situation ring 112,
Icke akut situation, anmäl brott via internet www.polisen.se, ring 114 14 eller besök polisen

Väktare
Örestads Industribevakning, jourärenden 040-93 12 70
(Obs! Denna utryckning kostar föreningen pengar och ska därför användas restriktivt)

Vattenläckor
Koloni 1-10 som har kommunalt vatten  ringer till Va Syd tel.nr 040-635 10 00
Övriga kontaktar Jörgen Ohlsson (koloni 21)

Policydokument, Blanketter, Mallar:
Koloniföreningen Zeniths stadgar
Ordningsföreskrifter
Våra arrendeavtal
Att tänka på vid försäljning av koloni

Bygga nytt på Zenith?
Processbeskrivning när du vill bygga nytt på din kolonilott
Information om bygglov och anmälningsplikt på koloniområden
Informationsbrev till Koloniföreningar i Malmö stad
Allmän presentation bygglov kolonier

Gällande detaljplan för Koloniområdet Zenith (DP 4582, 2013)

Planbeskrivning, beslut, utlåtande för koloniomr Zenith 2013 DP4582
Planbestämmelser, samråd Dp 4582

 

Rabatter vi har via Koloniträdgårdsförbundet (öppnas i ny flik)

 

 

 

Obs! Du behöver Adobe Acrobat Reader installerat på din dator för att kunna se vissa av filerna.